Thứ bảy, 05 Tháng 9 2015

Lịch chiếu phim rạp Tháng Tám

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ SÁU ngày 15/3/2013

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ SÁU ngày 15/3/2013

LẠC VÀO XỨ OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NẰNG

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 9H00,11H15,13H30,15H45,18H00,20H15

Nội dung phim

Độ dài: PHÚT

NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

 

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ NĂM ngày 14/3/2013

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ NĂM  ngày 14/3/2013

LẠC VÀO XỨ OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NẰNG

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 9H00,11H15,13H30,15H45,18H00,20H15

Nội dung phim

Độ dài: PHÚT

NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim

Độ ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ TƯ ngày 13/3/2013

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ TƯ ngày 13/3/2013

LẠC VÀO XỨ OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NẰNG

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 9H00,11H15,13H30,15H45,18H00,20H15

Nội dung phim

Độ dài: PHÚT

NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim

Độ ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ BA ngày 12/3/2013

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ BA ngày 12/3/2013

LẠC VÀO XỨ OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NẰNG

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 9H00,11H15,13H30,15H45,18H00,20H15

Nội dung phim

Độ dài: PHÚT

NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim

Độ ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ HAI ngày 11/3/2013

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ HAI ngày 11/3/2013

LẠC VÀO XỨ OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NẰNG

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 9H00,11H15,13H30,15H45,18H00,20H15

Nội dung phim

Độ dài: PHÚT

NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim

Độ ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, CHỦ NHẬT ngày 10/3/2013

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, CHỦ NHẬT ngày 10/3/2013

LẠC VÀO XỨ OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NẰNG

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 9H00,11H15,13H30,15H45,18H00,20H15

Nội dung phim

Độ dài: PHÚT

NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim

Độ ......

 

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ BẢY ngày 09/3/2013

Lịch chiếu phim Rạp Tháng Tám, THỨ BẢY ngày 09/3/2013

LẠC VÀO XỨ OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NẰNG

Phòng chiếu: 1

Giờ chiếu: 9H00,11H15,13H30,15H45,18H00,20H15

Nội dung phim

Độ dài: PHÚT

NHÀ CÓ 5 NÀNG TIÊN

Phòng chiếu: 2

Giờ chiếu: 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim

Độ ......

 


Trang 1 trong tổng số 30 trang