Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015

Lịch chiếu phim rạp Dân Chủ

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, THỨ NĂM ngày 20/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, THỨ NĂM ngày 20/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu:

Giờ chiếu:12H00,16H00,18H00,20H00

Nội dung phim

Độ dài:

 

 

......
 

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, THỨ TƯ ngày 19/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, THỨ TƯ ngày 19/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu:

Giờ chiếu:12H00,16H00,18H00,20H00

Nội dung phim

Độ dài:

 

 

......
 

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, THỨ BA ngày 18/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, THỨ BA ngày 18/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu:

Giờ chiếu:12H00,16H00,18H00,20H00

Nội dung phim

Độ dài:

 

 

......
 

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, THỨ HAI ngày 17/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, THỨ HAI ngày 17/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu:

Giờ chiếu:12H00,16H00,18H00,20H00

Nội dung phim

Độ dài:

 

......
 

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, CHỦ NHẬT ngày 16/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, CHỦ NHẬT ngày 16/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu:

Giờ chiếu:12H00,16H00,18H00,20H00

Nội dung phim

Độ dài:

 

 

......
 

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, thứ BẢY ngày 15/10/2011

Lịch chiếu phim Rạp Dân Chủ, thứ BẢY ngày 15/10/2011

HOTBOY NỔI LOẠN

Phòng chiếu:

Giờ chiếu:12H00,16H00,18H00,20H00

Nội dung phim

Độ dài:

 

 

......