Thứ bảy, 05 Tháng 9 2015

Lịch chiếu phim rạp chiếu phim Quốc Gia

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ NĂM ngày 31/01/2013.

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ NĂM ngày 31/01/2013.

THỢ SĂN PHÙ THỦY

Phòng chiếu :1

Giờ chiếu :9H50,11H25,13H00,14H35,16H10,17H45,19H20,20H55

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

MẸ MA

Phòng chiếu :2

Giờ chiếu : 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

 

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ TƯ ngày 30/01/2013.

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ TƯ ngày 30/01/2013.

THỢ SĂN PHÙ THỦY

Phòng chiếu :1

Giờ chiếu :9H50,11H25,13H00,14H35,16H10,17H45,19H20,20H55

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

MẸ MA

Phòng chiếu :2

Giờ chiếu : 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

LÀNG ......

 

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ BA ngày 29/01/2013.

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ BA ngày 29/01/2013.

THỢ SĂN PHÙ THỦY

Phòng chiếu :1

Giờ chiếu :9H50,11H25,13H00,14H35,16H10,17H45,19H20,20H55

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

MẸ MA

Phòng chiếu :2

Giờ chiếu : 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

LÀNG ......

 

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ HAI ngày 28/01/2013.

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ HAI ngày 28/01/2013.

THỢ SĂN PHÙ THỦY

Phòng chiếu :1

Giờ chiếu :9H50,11H25,13H00,14H35,16H10,17H45,19H20,20H55

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

MẸ MA

Phòng chiếu :2

Giờ chiếu : 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

LÀNG ......

 

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, CHỦ NHẬT ngày 25/01/2013.

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, CHỦ NHẬT ngày 25/01/2013.

THỢ SĂN PHÙ THỦY

Phòng chiếu :1

Giờ chiếu :9H50,11H25,13H00,14H35,16H10,17H45,19H20,20H55

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

MẸ MA

Phòng chiếu :2

Giờ chiếu : 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

LÀNG ......

 

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ BẢY ngày 25/01/2013.

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ BẢY ngày 25/01/2013.

THỢ SĂN PHÙ THỦY

Phòng chiếu :1

Giờ chiếu :9H50,11H25,13H00,14H35,16H10,17H45,19H20,20H55

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

MẸ MA

Phòng chiếu :2

Giờ chiếu : 9H30,11H15,13H00,14H45,16H30,18H15,20H00,21H45

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

LÀNG ......

 

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ NĂM ngày 24/01/2013.

Lịch chiếu phim rạp Quốc Gia, THỨ NĂM ngày 24/01/2013.

12 CON GIÁP

Phòng chiếu :1

Giờ chiếu :10H00,20H45

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

BẪY CÁ MẬP

Phòng chiếu :1

Giờ chiếu : 12H05,13H45,17H25

Nội dung phim:

Độ dài : PHÚT

ÂM MƯU HOÀNG TỘC

Phòng chiếu :1

Giờ chiếu : 15H25

Nội dung phim:

 


Trang 1 trong tổng số 20 trang